Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Budova č. p. 53 je součástí pozemku p. č. st. 188 o výměře 113 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastru nemovitostí je budova vedená jako jiná stavba, zapsaná je společně s pozemkem na LV č. 129 pro obec a k. ú. Rožmitál na Šumavě, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 86.364,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov