Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
.Pozemek parc. č. st. 12 o výměře 366 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 188/2 o výměře 436 m2, zahrada, obec a k. ú. Smidary, na LV č. 903, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 12.698,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1200000
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Smidary, Smidary, okres Hradec Králové