Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 149 o výměře 163 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 122, rodinný dům, k. ú. a obec Uhelná, na LV č. 10, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 3.260,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
167100
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Uhelná, Uhelná, okres Jeseník