Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 240 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 118, stavba občanského vybavení, k. ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, na LV č. 216, katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Jeseník. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 217.354,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1650000
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bernartice u Javorníka, Bernartice, okres Jeseník