Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 249 o výměře 358 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 219, objekt k bydlení, jejíž součástí je stavba dřevníku, který není předmětem zápisu do KN (cca 14 m2), dále pozemek parc. č. 207/4 o výměře 480 m2, zahrada, pozemek parc. č. 207/5 o výměře 15 m2, ostatní plocha - zeleň, a pozemek parc. č. 207/6 o výměře 15 m2, ostatní plocha - zeleň, obec Vítězná, k. ú. Kocléřov, na LV č. 882, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 12.700,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
994406
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kocléřov, Vítězná, okres Trutnov