Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 2798/404 o výměře 2056 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 2798/405 o výměře 354 m2, ostatní plocha, zeleň a pozemek parc. č. 2798/440 o výměře 763 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Praha, k. ú. Strašnice, na LV č. 1962, Katastrální úřad pro Hlavní město Praha Katastrální pracoviště Praha. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 15.725,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
16245760
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Strašnice, Praha, okres Hlavní město Praha