Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. 94/8 o výměře 317 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace obec a k. ú. Měděnec, na LV č. 104, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 12.680,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
38610
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Měděnec, Měděnec, okres Chomutov