Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 213/18 Prodej pozemku p.č. 1384/6 oddělené dle GP, ostatní plocha o vyýmeře 250m2, k.ú. Adolfovice
Požadovaná cena
52700
Platnost do
2018-07-02
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Adolfovice, Bělá pod Pradědem, okres Jeseník