Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
V souvislosti s dokončenou stavbou "VT Bílý Halštrov - revitalizace, ř. km 0,000 - 3,500", která je zaměřena GP č. 169-282/2016, nabízíme k prodeji p. p. č. 701/17, 701/19, 701/21, 701/23, 701/25, 701/27 a 701/29 v k. ú. Doubrava u Aše.Z hlediska provozní činnosti Povodí Ohře, státního podniku, se jedná o nepotřebný majetek a zároveň předmětné parcely navazují na pozemky ve vlastnictví města Aš. S touto akcí naopak od města Aš získáváme pozemky tvořící koryto vodního Bílý Halštrov.
Požadovaná cena
16980
Telefon
474636228
E-mail
nedelova@poh.cz
Osoba
paní Nedělová
Útvar
odbor evidence pozemků
Katastrální území
Doubrava u Aše, Aš, okres Cheb