Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 215/4 o výměře 4 713 m2, dle geometrického plánu č. 171-47/2017 pro k.ú. Vintířov u Radonic. Předmětný pozemek nemá charakter lesa.
Požadovaná cena
48000
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Vintířov u Radonic, Radonice, okres Chomutov