Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2807 o výměře 1 345 m2 druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 108 pro k.ú. Mimoň. Předmětný pozemek je s odkazem na svůj druh, umístění a své zařazení dle územní plánu města Mimoň v kategorii veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, nepotřebný pro hospodářskou činnost divize VLS ČR, s.p, Mimoň
Požadovaná cena
33367
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Mimoň, Mimoň, okres Česká Lípa