Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o soubor 8 lesních pozemků p.č. 1785/1, 1787/1, 1787/2, 1791/1, 1791/2, 1793/1, 1793/4 a 1793/5 o celkové výměře 8 288 m2 zapsané na LV č. 196 pro k.ú. Krásný Les u Frýdlantu
Požadovaná cena
291170
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Krásný Les u Frýdlantu, Krásný Les, okres Liberec