Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o soubor 7 lesních pozemků p.č. 1962, 1970/2, 2011/1, 2014, 2015/1, 2015/2 a 2035 o celkové výměře 14 440 m2 zapsané na LV č. 196 pro k.ú. Krásný Les u Frýdlantu
Požadovaná cena
217900
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Krásný Les u Frýdlantu, Krásný Les, okres Liberec