Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o soubor nemovitostí tvořený pozemkem p.č. 905 o výměře 349 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Bražec č.p. 50 rodinný dům, a dále pozemkem p.č. 1073 o výměře 978 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Bražec u Doupova
Požadovaná cena
500000
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Bražec u Doupova, Bražec, okres Karlovy Vary