Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 2808 a p.č. 2809 oba druhu pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 5 879 m2, zapsané na LV č. 108 pro k.ú. Mimoň
Požadovaná cena
157760
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Mimoň, Mimoň, okres Česká Lípa