Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o 3 lesní pozemky o celkové výměře 12 783 m2 zapsané na LV č. 230 pro k.ú. Dolní Řasnice. Předmětné pozemky jsou s odkazem na svou velikost a odloučenost od souvislých lesních celků nepotřebné pro hospodářskou činnost divize VLS ČR, s.p, Mimoň
Požadovaná cena
204200
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Dolní Řasnice, Dolní Řasnice, okres Liberec