Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o soubor 6 lesních pozemků p.č. 1492, 1495/2, 1556, 1619/3, 1620 a 1668/2 o celkové výměře 37 708 m2 zapsané na LV č. 196 pro k.ú. Krásný Les u Frýdlantu
Požadovaná cena
495030
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.koepcky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Krásný Les u Frýdlantu, Krásný Les, okres Liberec