Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o soubor 12 lesních pozemků p.č. 1773, 1774/1, 1774/2, 1774/3, 1774/4, 1775, 1777, 1802, 1811/3, 1813, 1816 a 1818/2 o celkové výměře 17 001 m2 zapsané na LV č. 196 pro k.ú. Krásný Les u Frýdlantu
Požadovaná cena
255740
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Krásný Les u Frýdlantu, Krásný Les, okres Liberec