Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1105 druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště o výměře 1 368 m2, zapsaný na LV č. 77 pro k.ú. Horní Planá
Požadovaná cena
549520
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Horní Planá, Horní Planá, okres Český Krumlov