Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o soubor nemovitostí tvořený pozemkem p.č. 823 o výměře 235 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Město Libavá č.p. 124 rodinný dům, a dále pozemkem p.č. 821 o výměře 1 349 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Město Libavá.
Požadovaná cena
545000
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Město Libavá, Město Libavá, okres Olomouc