Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o prodej pozemků p.č. 1573/2 a 1582/3 (dle GP č. 231-122-504/2011), tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem č.p. 14 v k.ú. Ostrov u Tachova.
Požadovaná cena
250000
Platnost do
2018-06-26
Telefon
956 223 106
E-mail
jiri.vistejn@lesycr.cz
Osoba
Jiří Vištejn
Útvar
Lesní správa Přimda
Katastrální území
Ostrov u Tachova, Bor, okres Tachov