Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 206/14 o výměře 732 m2, druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Verneřice u Hrobu
Požadovaná cena
65880
Platnost do
2018-06-26
Telefon
956235112
E-mail
pavla.vokalova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Pavla Vokálová
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Verneřice u Hrobu, Hrob, okres Teplice