Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 122, ostatní plocha, o výměře 2 204 m2, p.č. 267/3, ostatní plocha, o výměře 286 m2, p.č. 268/4, ostatní plocha, o výměře 485 m2 a p.č. 392/23, ostatní plocha, o výměře 251 m2, vše pro k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště. Pozemky tvoří polní komunikace a pozemky, které v minulosti náležely zemědělským správám VLS. Jsou částečně porostlé náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
83840
Platnost do
2018-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Luhov u Mimoně, Brniště, okres Česká Lípa