Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1717/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 93 326 m2, pro k.ú. Milovice nad Labem, obec Milovice. Pozemek se nachází v areálu bývalého vojenského letiště Boží Dar.
Požadovaná cena
1598770
Platnost do
2018-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Milovice nad Labem, Milovice, okres Nymburk