Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o podíly ve výši ½ pozemků p.č. 916, ostatní plocha, o výměře 686 m2, p.č. 917/1, ostatní plocha, o výměře 35 208 m2, p.č. 917/2, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 5 232 m2, p.č. 933/1, ostatní plocha, o výměře 3 112 m2, p.č. 934/1, ostatní plocha, o výměře 17 806 m2, p.č. 935/2, ostatní plocha, o výměře 632 m2, p.č. 935/3, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 30 m2 a p.č. 935/4, ostatní plocha, o výměře 73 m2, vše pro k.ú. a obec Bezděz. Pozemky leží na jihozápadním okraji obce Bezděz. Jedná se o pozemky v podílovém spoluvlastnictví ve výši ½ s paní Miladou Vrbovou.
Požadovaná cena
822890
Platnost do
2018-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bezděz, Bezděz, okres Česká Lípa