Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 264/2, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 3 006 m2, pro k.ú. Zábrdí u Osečné, obec Osečná. Leží u silnice mezi obcemi Osečná a Zábrdí. Je částečně porostlý náletovou olší.
Požadovaná cena
46200
Platnost do
2018-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Zábrdí u Osečné, Osečná, okres Liberec