Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 65, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1 117 m2 a pozemek p.č. 57/2, ostatní plocha, o výměře 3 993 m2 , oba pro k.ú. Zábrdí u Osečné, obec Osečná. Pozemky se nachází u silnice mezi obcemi Osečná a Zábrdí v prudkém svahu. Jsou z větší části porostlé lesem, stojí na nich staré opěrné zdi.
Požadovaná cena
65660
Platnost do
2018-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Zábrdí u Osečné, Osečná, okres Liberec