Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojensé lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 299/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 981 m2, pro k.ú. Vysoká Libeň, obec Mělnické Vtelno. Pozemek se nachází mezi poli a lesem ve zvlněném terénu.
Požadovaná cena
29000
Platnost do
2018-06-23
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno, okres Mělník