Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 1921 v k.ú. Olomouc-město, na pozemku se nachází část stavby trafostanice
Požadovaná cena
5220
Platnost do
2018-06-23
Telefon
585711228
E-mail
smekalova@pmo.cz
Osoba
Mgr. Tereza Smékalová
Útvar
Útvar správy majetku ZHM
Katastrální území
Olomouc-město, Olomouc, okres Olomouc