Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemková parcela č. 778/3 oddělená podle geometrického plánu č. 312-3/2017 z pozemku p.č. 778/2, pozemek je součástí zpevněného prostranství před budovou č.p. 81 v obci Benátky
Požadovaná cena
1150
Platnost do
2018-06-24
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Benátky u Litomyšle, Benátky, okres Svitavy