Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemky: p.č. 307/1 a p.č. 314/1, v k.ú. a obci Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa. Jedná se o pozemky p.č. 307/1, ostatní plocha o výměře 12 267 m2, a p.č. 314/1, ostatní plocha o výměře 164 m2 . Vše zapsané na LV č.3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr. Pozemky se nachází na okraji pozemkové držby VLS u technologických ploch státního podniku DIAMO. Jsou porostlé náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
128000.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa