Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č.57/8 o výměře 274 m2, druhem pozemku trvalý travní porost, k.ú.Mezná u Hřenska
Požadovaná cena
47000
Platnost do
2018-06-22
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Mezná u Hřenska, Hřensko, okres Děčín