Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemky p.č. 1342/2, p.č. 1342/5, dle GP v k.ú. a obci Horní Planá, okr. Český Krumlov. Jedná se o pozemky p.č. 1342/2, lesní pozemek o výměře 23 m2, na kterém je budova a pozemek p.č. 1342/5, ostatní plocha o výměře 177m2, vše zapsané na LV č. 77 pro k.ú. a obec Horní Planá. Pozemek p.č. 1342/5 vznikl rozdělením dle GP 2513-245/2017 z původního pozemku p.č. 1342/1 v k.ú. Horní Planá. Oba pozemky p.č. 1342/2 a p.č. 1342/5 jsou pod stavbou bez čp/č.ev. jiného vlastníka a tvoří přístup k této stavbě.
Požadovaná cena
13090.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Horní Planá, Horní Planá, okres Český Krumlov