Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemky p.č. 913/1, p.č. 124/1 a p.č. 677/2 v k.ú. a obci Noviny pod Ralskem, okr. Česká Lípa. Jedná se o 3 pozemky p.č. 913/1, ostatní plocha, o výměře 1 662 m2, p.č. 124/1, ostatní plocha, o výměře 1 200 m2 a p.č. 677/12, ostatní plocha, o výměře 2 652 m2. Vše je zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Noviny pod Ralskem. Pozemky o celkové výměře 5 514 m2 tvoří polní komunikace, nebo další plochy.
Požadovaná cena
289310.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa