Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek p.č. 287/2, v k.ú. a obci Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa. Jedná se o pozemek p.č. 287/2, ostatní plocha o výměře 142 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. a obec Hamr na Jezeře. Pozemek tvoří částečně zpevněná plocha před objektem bez č.p. na st.p.č. 70/3 a domem č.p. 18, kterým slouží jako přístup. Současně slouží jako přístup Severočeské vodárenské společnosti k jejímu technickému zařízení.
Požadovaná cena
14200.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa