Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek p.č. 645/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, okr. Česká Lípa. Jedná se o pozemek p.č. 645/1, ostatní plocha o výměře 34 797 m2 , zapsaný na LV č.3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemek se nachází zcela mimo pozemkovou držbu VLS, tvoří jej zalesněný remízek uprostřed zemědělských ploch.
Požadovaná cena
124000.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa