Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek p.č. 1342/4, dle GP v k.ú. a obci Horní Planá, okr. Český Krumlov. Jedná se o pozemek p.č. 1342/4, ostatní plocha o výměře 356 m2, zapsaný na LV č. 77 pro k.ú. a obec Horní Planá. Tento pozemek vznikl rozdělením dle GP 2513-245/2017 z původního pozemku p.č. 1342/1 v k.ú. Horní Planá. Pozemek p.č. 1342/4 je pod stavbou bez čp/č.ev. jiného vlastníka a tvoří přístup k této stavbě. Stavba není zaevidovaná v KN.
Požadovaná cena
11180.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Horní Planá, Horní Planá, okres Český Krumlov