Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemky p.č. 41 a p.č. 42/1 v k.ú. Boreček, obec Ralsko, okr. Česká Lípa. Jedná se o pozemky p.č. 41, ostatní plocha, o výměře 8 768 m2, a p.č. 42/1, ostatní plocha o výměře 4 914 m2,vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. Boreček, obec Ralsko. Pozemky se nachází na okraji pozemkové držby VLS a sloužily jako kalové jímky pro SAP Mimoň.
Požadovaná cena
205230.00
Platnost do
2018-06-21
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Boreček, Ralsko, okres Česká Lípa