Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe ČR
Popis
KN p.č. 444/2 , ost.pl. 398 m2 (dle GP - původní p.č.444/2) a KN p.č.2698/63 (dle GP - původní p.č.2698) . Jde o pozemky mezi vodním tokem a pozemky soukromého vlastníka s přístupem jeho pozemcích. S 978/17.
Požadovaná cena
94780
Platnost do
2018-06-22
Telefon
724523494
E-mail
miroslav.skapa@lesycr.cz
Osoba
Miroslav Škapa
Útvar
KŘ LČR Frýdek - Místek
Katastrální území
Nýdek, Nýdek, okres Frýdek-Místek