Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Části pozemku 933/3 oddělené dle GP č. 222,167-1370/2015, parc. č. 933/4 (cena 108 Kč) a parc. č. 933/5 (cena 550 Kč), oba druh pozemku ostatní plocha/silnicve, oba v k.ú. Dubovice.
Požadovaná cena
658
Platnost do
2018-06-20
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Dubovice, Dubovice, okres Pelhřimov