Katalog služeb na Portálu veřejné správy nově od 12. 12. 2020

Obecné informace

Dne 12. 12. 2020 došlo ke stažení sekce Životní situace z Portálu veřejné správy (dále též "PVS") a jejímu nahrazení Katalogem služeb veřejné správy dle platné legislativy. Katalog služeb se aktuálně nachází v ověřovacím provozu, stále totiž probíhá jeho naplňování. Orgány veřejné moci, jejichž povinností je služby do Katalogu vkládat (ministerstva, ústřední správní úřady a další), tak mají učinit do 1. 2. 2021. Obsah tedy nadále přibývá. Zároveň si tímto návštěvníky dovolujeme požádat o trpělivost, pokud ještě některé služby a informace v Katalogu schází.

 

Informace pro gestory životních situací a služeb

Informační povinnost vztažená k sekci Životní situace, stanovená vyhláškou č. 442/2006 Sb., tímto končí. Nově se zveřejňování informací na PVS řídí vyhláškou č. 515/2020 Sb., přičemž tato publikace popisů a informací do Katalogu služeb již neprobíhá prostřednictvím PVS, ale gestor služby ji provádí sám prostřednictvím Registru práv a povinností, jmenovitě agendového informačního systému RPP Působnostního a Správy katalogů, a to následovně:

1. Doplnění evidence služeb s ohledem na zákonnou povinnost ukládající zpracování Katalogu služeb a dalších souvisejících kroků:

 • doplnit do agendy dle metodiky:
  • služby veřejné správy (VS);
  • jejich úkony;
  • k úkonům přiřadit obslužné kanály;
  • následně po schválení doplnit plán digitalizace (plán digitalizace lze editovat i bez nového ohlášení agendy);
 • evidence služeb se provádí v AIS RPP Působnostním.

2. Doplnění detailních popisů služeb:

 • ke službám iniciovaným klientem vytvořit detailní popis služeb (texty na web) dle metodiky;
 • detailní popis služby se provádí v AIS RPP Správa katalogů.

3. Doplnění služeb jednotné digitální brány:

Pokud se na agendu vztahuje povinnost dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, musí se relevantní služby přeložit a dále vytvořit stránky s informacemi, které nepokrývají detailní popisy služeb:

V případě nejasností je možné dotazy posílat na ukonynazadost@mvcr.cz.

 

Doplňující informace

Sekce Životní situace, konkrétně jednotlivé životní situace, jsou až do doby naplnění Katalogu služeb skryty, nikoli zcela odstraněny. Odkazy na konkrétní životní situace nadále směřují na jejich poslední znění, avšak od 12. 12. 2020 již nedochází k jejich další aktualizaci. K úplnému stažení životních situací dojde ke konci ledna 2021, do té doby doporučujeme všem správcům webů veřejné správy i soukromého sektoru, které obsahují odkazy na životní situace, aby zajistili jejich stažení. Děkujeme za pochopení.