Oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Na propasti a jejího ochranného pásma k projednání a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Na propasti

168264_2020_Na propasti_oznámení záměru na vyhlášení a návrhu plánu péče_portál veřejné správy.doc

Přílohy