Oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Slanisko Novosedly a jejího ochranného pásma k projednání a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Slanisko Novosedly

143590_2020_Slanisko Novosedly_oznámení záměru na vyhlášení a návrhu plánu péče_portál veřejné správy.doc

Přílohy