Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní památku Hromnické jezírko a její ochranné pásmo a jeho projednání

PP Hromnické jezírko-plán péče 2020-2029-oznámení-PORTÁL.pdf

Přílohy