Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovanými plány péče o přírodní rezervaci Lopata a přírodní památku Hádky a jejich ochranná pásma a jejich projednání

PR Lopata a PP Hádky-oznámení o zpracování plánů péče 2021-2030-PORTÁL.pdf

Přílohy