Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní rezervace Opatovské zákopy, a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Opatovské zákopy

Oznámení záměru na převyhlášení_PR Opatovské zákopy.pdf

Přílohy