Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Zázmoníky, k. ú. Bořetice u Hustopečí a Kobylí na Moravě, okres Břeclav

Oznámení_návrhu-plán_péče-Zázmoníky.pdf

Přílohy