Oznámení o předložení návrhu na zrušení ochranného pásma zvláště chráněného území přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína a projednání plánu péče

oznámení PVS .rtf

Přílohy