Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

ID Záznamu
i-228-1013
Datum zveřejnění
01.10.2017
Poslední aktualizace
15.10.2017

Základní informace k životní situaci

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky má ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost do 8 dnů od zápisu do matriky oznámit Centrálnímu registru pojištěnců úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Tuto povinnost nemá příbuzný zemřelého nebo prohlášeného za mrtvého.

Na které instituci životní situaci řešit

Řeší obecní úřad pověřený vedením matriky oznámením Centrálnímu registru pojištěnců.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Neřeší příbuzný pojištěnce.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře pro příbuzné nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro obecní úřad pověřený vedením matriky je 8denní.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Má příbuzný zemřelého nebo pojištěnce prohlášeného za mrtvého povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně?

Příbuzný tuto povinnost ze zákona nemá.

Další informace

Můžete se obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Kontaktní osoba

Ing. Hana Semínová

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tuto situaci neřeší nikdo z okruhu příbuzných zemřelého nebo prohlášeného za mrtvého.