Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
L-5970
Zpracováno k datu
01.10.2017
Poslední aktualizace
15.10.2017